Úvod


Vítejte na stránkách, které informují o Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a spolupráci České psychoterapeutické společnosti JEP s touto organizací. ČPS JEP je členem EAP, sdílí etické principy a schvaluje žádosti členů o udělení Evropského certifikátu v psychoterapii (ECP). V současnosti je delegátem pro EAP člen výboru ČPS Doc. Prasko. EAP má sídlo ve Vídni, kde se konají pravidelná setkání zástupců národních zastřešujících organizací a zástupců organizací reprezentujících jednotlivé terapeutické směry. Aktuální zprávy najdete v sekci Aktuality. Informace pro zájemce o Evropský certifikát obsahuje část Evropský certifikát. Pokud tedy nenajdete potřebné informace, obraťte se buď na domovské stránky EAP nebo pošlete dotaz delegátovi ČPS v EAP - viz dále.Copyright: Psychoterapeutická společnost ČPS JEP ©2005 info: martin@hajny.net |